Robert Grzeszczak OPTYK EKSPERT uzyskał dofinansowanie na realizację projektu wspófinansowanego ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie OPTYK EKSPERT
Cel projektu: Dostosowanie działalności do sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym i reżimem sanitarnym
Efekty projektu: Zwiększenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach zagrożenia epidemicznego
Wartość projektu: 564 962.34 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 422 779.64 zł